العلماء يخشون أن “فيروس العامل إكس” قد يكون على وشك الإفراج وقد ينهي البشرية.

العلماء يخشون أن فيروسات الأمراض المنقرضة، مثل الجدري و الجمرة الخبيثة، وكذلك انتشار الأمراض المعروفة بالفعل في القطب الشمالي اليوم، قد يتم إطلاقها من التربة المتجمدة بعدة آلاف من السنين

Read More

Οι επιστήμονες φοβούνται ότι το ‘Ιός του Παράγοντα Χ’ είναι έτοιμος να εκτοξευτεί και μπορεί να οδηγήσει στο τέλος της ανθρωπότητας.

Οι επιστήμονες φοβούνται ότι ιοί από εξαφανισμένες ασθένειες, όπως η παλλίνωση και το άνθρακας, καθώς και η επιταχυνόμενη εξάπλωση γνωστών ασθενειών στη Αρκτική της σημερινής εποχής, μπορεί να απελευθερωθούν από τον παγωμένο εδάφος χιλιάδες χρόνια πίσω

Read More

वैज्ञानिक डरते हैं कि ‘एक्स फैक्टर वायरस’ जल्द ही सक्रिय होने का खतरा है और इससे मानवता को समाप्त कर सकता है।

वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं कि स्थानीय बिमारियों के वायरस, जैसे कि छप्पर और आंत्र, और आज के आर्टिक में पहले से ज्यादा परिचित बीमारियों का तेजी से प्रसार हो सकता है, जो हजारों वर्षों से जमे हुए भूमि से मुक्त हो सकता है।

Read More

Các nhà khoa học lo ngại rằng ‘Vi rút Yếu Tố X’ bí ẩn sắp được kích hoạt và có thể kết thúc loài người.

Các nhà khoa học cảnh báo về những loại vi rút gây bệnh đã tuyệt chủng, như đậu mùa và măng chua, cũng như sự lan truyền nhanh chóng của các bệnh đã biết trước ở vùng Bắc Cực ngày nay, có thể được giải phóng từ đất đóng băng hàng nghìn năm.

Read More
Back to top