Forskare fruktar att det mystiska ‘Virus X-Faktorn’ snart är på väg att utlösas och kan utplåna mänskligheten.

Forskare fruktar att det mystiska 'Virus X-Faktorn' snart är på väg att utlösas och kan utplåna mänskligheten
Forskare fruktar att det mystiska ‘Virus X-Faktorn’ snart är på väg att utlösas och kan utplåna mänskligheten. Foto: Pexels

Forskare varnar för att virus från utdöda sjukdomar, som koppor och mjältbrand, samt den accelererande spridningen av redan kända sjukdomar i dagens Arktis, kan frigöras från den frusna marken som har varit frusen i tusentals år.

+ Vill du veta mer om tularemi, en allvarlig sjukdom som kan överföras från djur till människor?
Forskare har utfärdat en skrämmande varning om ett mystiskt och katastrofalt “X-Faktor” som skulle kunna utlösas från jordens permafrost.

Permafrost, som är mark som har varit frusen i minst två år, rymmer hundratusentals vilande mikrobiella arter, och identiteten för dessa mikrober förblir ett mysterium.

Under de senaste 50 åren har Arktis värmts upp upp till fyra gånger snabbare än resten av världen; dessa frusna markar är fulla av okända mikrober kända som extremofiler, som kan överleva under de mest extrema förhållandena och som nu kan frigöras på grund av höga temperaturer. Vissa delar av Sibirien har varit frusna i 650 000 år och kan frigöra gamla ämnen i atmosfären.

Birgitta Evengard, professor i infektionssjukdomar vid Umeå universitet i Sverige, sa till Newsweek: “Det finns mycket vi inte vet, och det få människor har studerat är permafrosten”.

En kollega lade till att “i botten av permafrosten borde det finnas mikrober – särskilt virus, men också bakterier som fanns på jorden långt innan Homo sapiens existerade”.

Experter fruktar att virus från utdöda sjukdomar, som koppor och mjältbrand, samt den accelererande spridningen av redan kända sjukdomar i dagens Arktis, som tularemi, en allvarlig bakteriell infektion, eller fästingburen encefalit, kan frigöras.

År 2014 återupplivade en forskargrupp ett virus som hade varit fruset i permafrost. Jean-Michel Claverie, som ledde studien, berättade för Newsweek:

“Om amöba-virus kan överleva så länge i permafrost tyder detta starkt på att de som infekterar djur/människor kan förbli smittsamma under samma förhållanden. Dessutom vet vi att DNA [av virus som infekterar djur/människor] upptäcks i permafrost.”

Med information från Newsweek.

Back to top