Forskere frykter at den mystiske ‘Virus X-Faktoren’ er i ferd med å bli utløst og kan utrydde menneskeheten.

Forskere frykter at den mystiske 'Virus X-Faktoren' er i ferd med å bli utløst og kan utrydde menneskeheten
Forskere frykter at den mystiske ‘Virus X-Faktoren’ er i ferd med å bli utløst og kan utrydde menneskeheten. Foto: Pexels

Forskere advarer om at virus fra utdødde sykdommer, som kopper og miltbrann, samt den akselererte spredningen av allerede kjente sykdommer i dagens Arktis, kan bli frigjort fra den frosne jorden som har ligget i tusenvis av år.

+ Vil du vite mer om tularemi, en alvorlig sykdom som kan overføres fra dyr til mennesker?
Forskere har utstedt en skremmende advarsel om en mystisk og katastrofal “X-Faktor” som kan utløses fra jordens permafrost.

Permafrost, som er jord som har vært frossen i minst to år, huser hundretusener av sovende mikrobielle arter, og identiteten til disse mikrobene forblir et mysterium.

I løpet av de siste 50 årene har Arktis oppvarmet seg opptil fire ganger raskere enn resten av verden; disse frosne jordene er fulle av ukjente mikrober kjent som ekstremofiler, som kan overleve under de mest ekstreme forholdene og som nå kan frigjøres på grunn av høye temperaturer. Noen deler av Sibir har vært frosset i 650 000 år og kan frigjøre gamle stoffer i atmosfæren.

Birgitta Evengard, professor i infeksjonssykdommer ved Umeå Universitet i Sverige, fortalte Newsweek: “Det er mye vi ikke vet, og det få mennesker har studert, er permafrosten.”

En kollega la til: “I bunnen av permafrosten burde det være mikrober – spesielt virus, men også bakterier som var på jorden lenge før Homo sapiens eksisterte.”

Eksperter frykter at virus fra utdødde sykdommer, som kopper og miltbrann, samt den akselererte spredningen av allerede kjente sykdommer i dagens Arktis, som tularemi, en alvorlig bakteriell infeksjon, eller flåttbåren encefalitt, kan bli frigjort.

I 2014 brakte et forskerteam til live et virus som hadde vært frosset i permafrosten. Jean-Michel Claverie, som ledet studien, fortalte Newsweek:

“Hvis amøbevirus kan overleve så lenge i permafrosten, tyder dette sterkt på at de som infiserer dyr/mennesker kan forbli smittsomme under de samme forholdene. Dessuten vet vi at DNA-et [av virus som infiserer dyr/mennesker] blir oppdaget i permafrosten.”

Med informasjon fra Newsweek

Back to top